In Новини медицини, Терапія


Американський коледж лікарів (ACP) і Американська академія сімейних лікарів (ААFP) підготували спільний гайдлайн щодо систолічного артеріального тиску у людей у віці від 60 років і старше, що страждають від артеріальної гіпертензії.

Рекомендація передбачає лікування осіб, які мають постійний систолічний артеріальний тиск на рівні або вище 150 мм рт.ст., з метою корекції тиску до 150 мм рт. ст.. Така рекомендація була оцінена як рекомендація із високим рівнем доказовості.

Однак, якщо у пацієнта в анамнезі наявний інсульт або транзиторна ішемічна атака чи існує високий ризик розвитку інших ускладнень, необхідна корекція САТ до рівня нижче 140 мм рт. ст.

Також зазначається, що для лікування найкраще використовувати препарати, більш доступні по ціні для пацієнта, оскільки дженерики не поступаються ефективністю дороговартісним препаратам.

Зниження тиску нижче 140 мм рт. ст. асоційоване з більш високими витратами і вищим ризиком розвитку гіпотензії та синкопе. З іншого боку, було виявилено, що нижчі цільові значення навряд чи зможуть збільшити ризик розвитку деменції, переломів і падінь або знижують якість життя.
ACP і ААFP не мали достатньої кількості доказів для розробки рекомендацій щодо цільових показників діастолічного артеріального тиску.

Учені вважають, що покращення контролю артеріального тиску пацієнтів може суттєво знизити захворюваність і смертність. 65% дорослого населення США у віці 60 років і старше мають артеріальну гіпертензію, але лише близько половини (52,5%) контролюють рівень артеріального тиску (із досягненням показників менше 140/90 мм рт.ст.). Більше 15% осіб з артеріальною гіпертензією не знають про свій стан.

Тож лікарі рекомендують застосувати наступні заходи:
• пропонують точне вимірювання артеріального тиску, а також навчання пацієнтів вимірювати тиск в домашніх умовах;
• регулярно оцінювати ризик розвитку ССЗ у пацієнтів старше 40 років і молодших пацієнтів з відомими факторами ризику;
• проводити диспансерне спостереження пацієнтів з гіпертонічною хворобою.

Джерело: http://www.medscape.com/viewarticle/874494?src=soc_fb_170119_mscpedt_news_fm_hypertention#vp_1

Recent Posts

Leave a Comment

Надішліть нам повідомлення!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search