In Новини СНТ

Конкурс спрямований на:
 підвищення ролі СНГ у вихованні навичок самостійної наукової роботи
 підвищення рівня виконання та презентацій та публікацій науково-дослідних робіт
 посилення мотивації наукових керівників СНГ та студентів до створення якісної науково-технічної продукції.
 підтримку та заохочення подальшого наукового зростання молодих талановитих студентів НМУ імені О.О. Богомольця

Учасниками Конкурсу можуть бути всі СНГ НМУ імені О.О. Богомольця за умови:
 наявності постійного наукового керівника
 наявності плану роботи на початку учбового року
 регулярного анонсування та висвітлювання інформації про засідання на сайті НМУ на сайті НМУ nmu.ua та на сторінках в соцмережах.

Документи на конкурс на email: student.research@nmu.ua:
 звіт про роботу гуртка до 1 липня та за календарний рік до 15 січня
 скан протоколів засідань занять гуртка
 довідка про відвідування засідань циклів безперервної освіти для молодих вчених
 копії публікацій
 копії програм виступів на конференціях
 копії дипломів олімпіад, конкурсів наукових студентських робіт, конференцій, тощо

До складу Журі Конкурсу входять:
 проректор з наукової роботи (голова журі)
 начальник (заступник голови журі)
 завідувачі відділами НДЧ
 рада товариства молодих вчених (ТМВ).

Переможець Конкурсу має висвітлити результати роботи гуртка в презентації протягом 10 хвилин, спираючись на зазначені в Положенні критерії, після чого відбувається їх нагородження дипломом переможця .
Розмір премії переможцю Конкурсу визначається наказом ректора.
Премія ділиться у рівних пропорціях у випадку декількох переможців Конкурсу.
Критерії конкурсу- дивись табл.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Recent Posts

Leave a Comment

Надішліть нам повідомлення!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search