In Новини СНТ

12 БЕРЕЗНЯ 2018 року

Згідно наказа ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» будуть проведені такі лекції-тренінги:

  1. «Помилки у статистичних дослідженнях: характеристика, розрахунок, оцінка, шляхи їх попередження та методи їх мінімізації» (14 березня 2018 року,16.00 – 17.00, лекційна аудиторія кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини (Київська міська студентська поліклініка, вул. Полі­тех­нічна, 25/29)  в рамках циклу «Статистичні дослідження в медицині та біології. Використання статистичних пакетів комп’ютерних програм SPSS та STATISTICA» (відпо­ві­дальна – завідувач кафедрою організації охорони здоров’я та соціальної медицини, д.мед.наук, професор Т.С. Грузєва).
  2. «Правила складання оглядів літератури, створення бази даних літературних джерел» (15 березня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал стоматологічного факультету)  в рамках циклу «Електронні та бібліографічні джерела медико-біологічної інформації» (відповідальна – завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ

Рада СНТ імені О.А. Киселя

Recent Posts

Leave a Comment

Надішліть нам повідомлення!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search