In Новини СНТ

Згідно наказа ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» будуть проведені такі лекції-тренінги:

  1. «Практичні аспекти готування заявок на конкретних прикладах різних об’єктів, яким може бути надана правова охорона» (20 березня 2018 року,16.00 – 17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках циклу «Основи патентного захисту медичної наукової інформації»(відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна).
  2. «Формулювання висновків за результатами наукової роботи» (22 березня 2018 року,16.00 – 17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках цикла«Правила оформлення наукових статей до публікації в Україні та в журналах, індексованих в Thomson Reuters, Scopus» (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ

Рада СНТ імені О.А. Киселя

Recent Posts

Leave a Comment

Надішліть нам повідомлення!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search