In Новини СНТ

30 січня 2017 року в стінах Національного медичного університету імені О.О. Богомольця пройшла Науково-практична конференція студентів, інтернів та молодих вчених “Цікаві випадки в клінічній медицині”. Ця конференція увійшла до плану роботи Ради СНТ імені О.А. Киселя, який був затверджений ректором університету Член-кореспондентом НАМН України, д.мед.н., професором К.М. Амосовою.
Робота конференції розпочалася о 14 годині в лекційній аудиторії №3 імені В.Ф. Войно-Ясинецького Морфологічного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця. На урочистому відкритті були присутні проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, професор Тетяна Макарівна Черенько, директор Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Юрій Леонідович Кучин, завідувач відділу наукової роботи студентів, доктор медичних наук, професор Леонід Леонідович Пінський, декан медичного факультету №3, доктор медичних наук, професор Оксана Валентинівна Виговська та декан стоматологічного факультету, доктор медичних наук, професор Наталія Василівна Біденко, Рада та Актив СНТ імені О.А. Киселя, учасники та слухачі конференції.
Біля лекційній аудиторії №3 імені В.Ф. Войно – Ясинецького університетська бібліотека (завідувач бібліотеки – Л.О. Матюхіна) підготувала цікаву виставку наукових матеріалів, статей, тез молодих вчених та студентів, членів СНТ імені О.А. Киселя.
На відкритті професор Т.М. Черенько привітала всіх учасників конференції від імені адміністрації Університету із започаткуванням нового формату наукового заходу для НМУ імені О.О. Богомольця. Тетяна Макарівна сказала, що хоч на перший погляд слово “цікаві” в назві конференції може здатися не коректним, проте випадки, описані в поданих статтях, дійсно цікаві, оскільки демонструють пошук виходу з складної діагностичної ситуації, вирішення “квесту в медицині”. Далі, проректор наголосила на важливості дотримання національних стандартів надання медичної допомоги, які складаються із національних протоколів лікування, та сформовані за принципами доказової медицини. Такий підхід дозволить максимально швидко без шкоди для стану хворого та його гаманця досягнути поставленої мети – ефективного лікування пацієнта та профілактики рецидивів хвороби. Проте, незважаючи на ефективність такого підходу в 95% пацієнтів, завжди залишатимуться хворі, котрі вимагатимуть нестандартних підходів при вирішенні диференціально-діагностичних задач, адже кожен пацієнт – це загадка, а перебіг і вихід захворювання нерідко складно передбачити. Також, Тетяна Макарівна додала, що ще один практичний вихід від конференції “Цікаві випадки в клінічній медицині” – можливість використати проаналізований разом з керівником клінічний епізод для написання статті та її публікації, адже робота в форматі описання клінічного випадку не вимагає володіння складними статистичними прийомами, а потребує лише вміння працювати з літературними базами, грамотно укладати літературний огляд та засвоїти навички написання історії хвороби.
Наступним слово взяв директор Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, професор Юрій Леонідович Кучин. У своєму привітанні він назвав формат проведення конференції оптимальним поєднанням практичної медицини та наукового пошуку та наголосив на важливості участі інтернів в подібних заходах Ради СНТ імені О.А. Киселя для майбутніх лікарів.
Після цього слова привітання висловив завідувач відділу наукової роботи студентів, професор Леонід Леонідович Пінський. У своїй промові він виразив вдячність всім деканам, завідувачам кафедрами, професорам, викладачам університету, які доклали немало зусиль щодо підготовки доповідей студентів та молодих вчених та прийшли на цей науковий форум для роботи членами журі. Далі він розповів про пріоритети спільної роботи відділу наукової роботи студентів та СНТ імені О.А. Киселя. Леонід Леонідович повідомив про майбутнє проведення другого туру п’яти Всеукраїнських студентських олімпіад та третього туру двох Всеукраїнських конкурсів-захистів студентських наукових робіт, які проходитимуть на базі НМУ імені О.О. Богомольця в 2017 році. Також, він згадав про вже впроваджену систему лекцій безперервної наукової освіти студентів та аспірантів НМУ імені О.О. Богомольця, про відправлення 23 наукових роботи студентів НМУ імені О.О. Богомольця на Всеукраїнський конкурс-захист у 8 університетів України. Професор Л.Л. Пінський поділився планами щодо проведення Всеукраїнської універсіади з клінічної фармакології (завідувач кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації – д.мед.н., професор М.В. Хайтович) та Квітневої студентської наукової сесії, яка буде включати понад 35 окремих секційних студентських наукових засідань протягом квітня 2017 року. Важливим є пріоритети СНТ імені О.А. Киселя на 2017-2018 навчальний рік – це розвиток англомовних студентських наукових досліджень: з одного боку українських студентів, як майбутній резерв магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів університету, з другого – залучення іноземних англомовних студентів до роботи в СНТ імені О.А. Киселя, організація Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми фундаментальної та клінічної медицини (англійською мовою)» у 2018 році.
Наприкінці урочистого відкриття конференції голова Ради СНТ імені О.А. Киселя Софія Ніколаєнко від імені студентської частини організаційного комітету “Цікавих випадків в клінічній медицині” виразила щиру вдячність адміністрації НМУ імені О.О. Богомольця за всебічну підтримку і можливість проводити такі цікаві заходи, професорам, доцентам та асистентам всіх кафедр університету, котрі допомогли студентам в підготовці їх робіт та безпосередньо прийняли участь в конференції, а також учасникам та слухачам, які завжди з таким ентузіазмом беруть участь у заходах студентської науки.
Далі за програмою розпочали роботу секційні засідання.
Незважаючи на абсолютну новизну подібного заходу, кількість учасників перевершила всі очікування: на конференцію було подано 57 статей – клінічних випадків із різних галузей медицини. В результаті було сформовано 5 секцій:
● Внутрішня медицина

● Хірургія

● Стоматологія

● Інфекційні хвороби

● Педіатрія, акушерство і гінекологія

Абсолютним рекордсменом за кількістю поданих статей стала кафедра дитячих інфекційних хвороб, адже свої роботи там підготували 13 учасників (завідувач кафедри – Заслужений лікар України, д.мед.н., професор С.О. Крамарєв).
Активно прийняли участь у роботі конференції учасники, які були підготовлені на кафедрах: стоматології (завідуючий – д. мед. н., професор Антоненко М.Ю.), хірургії №2 (завідуючий – д.мед.н., професор Безродний Б.Г.), акушерства і гінекології №3 (завідуючий – д.мед.н., професор Бенюк В.О.), педіатрії №1 (завідуючий – д.мед.н., професор Березенко В.С.), хірургії №1 (завідуючий – д.мед.н., професор Білянський Л.С.), онкології (завідуючий – д.мед.н., професор Верещако Р.І.), анестезіології та інтенсивної терапії (завідуючий – д.мед.н., професор Глумчер Ф. С.), інфекційних хвороб (завідуючий – д.мед.н., професор Голубовська Г.А.), терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології ІПДО (завідувач – д.мед.н., професор Губська О.Ю.), патологічної анатомії (завідуючий – д.мед.н., професор Захарцева Л.М.), пропедевтики внутрішньої медицини №2 (завідуючий – д.мед.н., професор Кондратюк В.Є.), стоматологічного центру (директор – д.мед.н., професор Копчак А.В.), дитячих інфекційних хвороб (завідуючий – д.мед.н., професор Крамарєв С.О.), дитячої хірургії (завідуючий – д.мед.н., професор Левицький А.Ф.), внутрішньої медицини №4 (завідуючий – д.мед.н., професор Лизогуб В.Г.), неврології та реабілітаційної медицини (завідуючий – д.мед.н., професор Лисенюк В. П.), хірургії №4 (завідуючий – д.мед.н., професор Мішалов В.Г.), пропедевтики внутрішньої медицини (завідуючий – д.мед.н., професор, Мостовой Ю. М.), психіатрії та наркології (завідувач – професор, д.мед.н. Напрєєнко О.К.), ортопедичної стоматології (завідуючий – д.мед.н., професор Неспрядько В.П.), внутрішньої медицини №3 (завідуючий – д. мед. н., професор Свінціцький А. С.), клінічної фармакології та клінічної фармації (завідуючий – д.мед.н., професор Хайтович М.В.), хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку (завідуючий – д.мед.н., професор Яковенко Л.М.).
Значущою в підготовці конференції була допомога Першого проректора з науково-педагогічної роботи, Член-кореспондента АПН України, д.пед.н., професора Цехмістера Я.В., Начальника науково-дослідної частини університету, PhD Дінця А.В, директора Інституту післядипломної освіти д.мед.н., професора Ю.Л. Кучина, декана медичного факультету №3 д.мед.н., професора Віговської О.В., декана фармацевтичного факультету д.мед.н., професора Ніженковської І.В., декана стоматологічного факультета д.мед.н., професора Біденко Н.В.
Багато зробили для підготовки цієї конференції Рада та актив СНТ імені О.А. Киселя: Авраменко Б.В., Антонюк Ю.В., Березіна М.Г., Бухенський А.М., Горовцова М.В, Зеленчук О.Я., Кармазін Я.О., Кулебякіна Д.А., Павленко Р.О., Підченко Ю.Д., Устінов С.І., Фірсова П.
Важливо, що активними учасниками стали не лише студенти та інтерни НМУ імені О.О. Богомольця, а й гості з інших міст України – Вінниці, Львову, Сум та Харкова. Одночасно, конференція викликала значний інтерес не лише в молодих науковців, котрі бажали представити результати свого пошуку та диференційної діагностики, адже кількість вільних слухачів заходу перевищила 100 осіб, що ще раз вказує на високу зацікавленість та небайдужість студентів до наукових форумів. Також, на конференцію завітали досвідчені лікарі, доценти та професори, завідувачі кафедр, декани нашого університету, котрі взяли активну участь у роботі секційних засідань, поділилися своїм досвідом зі студентами та створили активні дискусії навколо доповідей.
За результатами напруженої 6-годинної роботи висококваліфіковане журі кожної секції відібрало понад 20 кращих доповідей, чиї автори були нагороджені дипломами, а володарі перших місць в кожній секції і члени Ради СНТ імені О.А. Киселя також сертифікатами в магазин медичного одягу, котрі надали партнери конференції “Лабораторія доктора Рьодгера”.
СНТ імені О.А. Киселя виражає щиру вдячність адміністрації НМУ імені О.О. Богомольця за постійну підтримку та допомогу в реалізації задуманих проектів та кафедрам університету, котрі допомагають студентам робити перші кроки в науці. Також, висловлюємо вдячність партнерам конференції “Лабораторії доктора Рьодгера” за надану допомогу в організації заходу. І звісно ми щиро вдячні всім учасникам конференції, котрі підготували таку кількість дійсно цікавих та непередбачуваних клінічних випадків.

Голова Ради СНТ імені О.А. Киселя Софія Ніколаєнко
Відділ наукової роботи студентів

Recent Posts

Leave a Comment

Надішліть нам повідомлення!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search