In Засідання наукових гуртків

14 квітня 2017 року на кафедрі фармакології відбулася наукова студентська конференція в рамках «Студентської наукової сесії – квітень 2017» на тему «Фармакологія ХХІ сторіччя. Сьогодення та погляд у майбутнє ».

У роботі секції прийняли участь 20 студентів та 8 викладачів НМУ імені О.О. Богомольця, аспірант кафедри фармакології НФаУ (м. Харків).

Члени журі:

 1. д.мед.н., професор Зайченко Г.В.
 2. д.мед.н., професор Горчакова Н.О.
 3. к.фарм.н, асистент Сімонов П.В.

Модератор секції: асистент Покотило О.А.

До розгляду було представлено 8 доповідей. Були висвітлені інноваційні та традиційні підходи щодо розробки нових лікарських засобів, експериментального та клінічного дослідження оригінальних та генеричних лікарських препаратів.

Незалежне оцінювання доповідей здійснювалось журі за наступними критеріями:

 • Актуальність та наукова новизна теми;
 • Теоретична чи практична робота;
 • Ораторська майстерність доповідача;
 • Якість підготовки презентації;
 • Повнота відповідей на запитання.

За результатами оцінювання диплом першого ступеню отримав студент 14 групи, 3 курсу, медичного факультету №2 Кривоус Олександр Андрійович (тема доповіді – «Сучасні лікарські препарати групи паростагландину F2α та їх синтетичні похідні»).

Дипломи ІІ ступеня отримали:

 1. Струбчевська Катерина Русланівна, студентка 8 групи, 3 курсу, медичного факультету №1 (тема доповіді – «Перспективи у розробці вакцин та антибіотиків»).
 2. Каврайський Дмитро Павлович, аспірант кафедри фармакології Національного фармацевтичного університету, Харків (тема доповіді –

«1-(4-метоксифеніл)-5-{2-[4-(4-метоксифеніл) піперазин-1-іл]-2-оксоетил}-1,5-дигідро-4н-піразоло[3,4-d]піридин-4-он – перспективний антиконвульсант»)

Дипломи ІІІ ступеня отримали:

 1. Корнієнко Дмитро Ігорович, студент 9 групи, 3 курсу, медичного факультету №2 (тема доповіді – «Ризики використання селективних інгібіторів ЦОГ-2 у хворих із серцево-судинною патологією»).
 2. Бродовська Наталія Андріївна, студентка 9 групи, 3 курсу, медичного факультету №2 (тема доповіді – «Лікування вірусного гепатиту С»).

Всі інші учасники були нагороджені сертифікатами.

Протокол засідання

Recent Posts

Leave a Comment

Надішліть нам повідомлення!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search