In Новини СНТ

Тема: Вплив соціально-гуманітарного контексту на практику вирішування біоетичних проблем. Лектор циклу: А. Єгоренков. Приймают участь: члени Комісії з питаньбіоетичної експертизи при НМУ імені О.О. Богомольця та експерти з інших наукових закладів.

Recent Posts

Leave a Comment

Надішліть нам повідомлення!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search