In Засідання наукових гуртків, Новини СНТ

4-6 квітня 2018 року відбувся V Міжнародний медико-фармацевтичний Конгрес студентів і молодих вчених BIMCO (Bucovinian International Medical Congress) на базі Буковинського медичного університету (м. Чернівці). У роботі Конгресу взяли участь понад 1550 представниківмедичних та фармацевтичних навчальних закладів і лікувальних установ з 23 країн.  Було проведено 37 секційних засідань з теоретичної, експериментальної, клінічної медицини, а також гуманітарних й організаційних  аспектів медичної та фармацевтичної галузі, включаючи біофізику. На секційному засіданні “Медична і біологічна фізика, інформаційні технології в медицині та фармації” булла представлена доповідь студентки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Катерини Сорокопуд на тему: «Аналіз структури та понять курсу медичної  та біологічної фізики для вивчення нанотехнологій в медичних університетах» (наукові керівники: доц. Єгоренков А.І. та доц. Пащенко В.В. ). У доповіді були представлені результати аналізу змісту сучасних досліджень у галузі нанотехнологій та наномедицини з метою впровадження цих знань у фундаментальну медичну освіту. Також був проведений аналіз біоетичних проблем впровадження нанотехнологій у сучасну медицину. Дана доповідь зайняла на вказаній секції призове III місце.

Recent Posts

Leave a Comment

Надішліть нам повідомлення!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search