In Новини

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н. р.» II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» відбудеться 17 – 18 квітня 2018 року на базі Національного фармацевтичного університету.

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, від університету можуть взяти участь не більше трьох кращих наукових робіт.

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з актуальних проблем у галузі фармації та промислової фармації, які є пошуковими за своїм характером, не мають відзнак НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

Наукові роботи оформлюються відповідно до вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605. Роботи виконуються українською мовою, подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях. Наукові роботи, що подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються.

II тур Конкурсу проводиться у два етапи: перший етап -рецензування робіт; другий етап – проведення підсумкової науково-практичної конференції. Конкурсні роботи перевіряються на наявність плагіату.

Автори робіт, які пройдуть перший етап й рішенням галузевої конкурсної комісії будуть рекомендовані до участі у другому етапі, будуть офіційно запрошені до Національного фармацевтичного університету для участі у проведенні підсумкової наукової конференції для наукової доповіді та захисту роботи.

Автори робіт, які прийматимуть участь у підсумковій науковій конференції, будуть мати можливість публікування тез доповіді у збірці матеріалів XXV науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», що відбудеться 19-20 квітня 2018 р. на базі Національного фармацевтичного університету, безкоштовно.

Студентські наукові роботи у друкованому вигляді просимо надсилати на адресу: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, Національний фармацевтичний університет, науково-дослідна частина, учений секретар Данильченко С. Ю.

Роботи в електронному вигляді просимо надсилати на електронну адресу конкурсу: competition@nuph.edu.ua

За додатковою інформацією просимо звертатися за контактними телефонами: (057) 706-30-71 -учений секретар НДЧ Данильченко Світлана Юріївна або на електронну адресу конкурсу: competition@nuph.edu.ua

http://nuph.edu.ua/vseukr-konkyrs-nayk-r_nfau/

Recent Posts

Leave a Comment

Надішліть нам повідомлення!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search