Як опублікуватися

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ (ТЕЗ):

1. Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
2. Один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета дослідження, матеріали і методи, отримані результати і висновки;
3. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
4. Обсяг матеріалів для друку – текст тез (без заголовку) не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли.
5. Текст тез друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см; параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали;
6. Файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть “зберегти як” та оберіть тип файлу “текст у форматі rtf”);
7. Назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (приклад: petrov.rtf).

Структура друкованої роботи (тез):
NB! Робота оформлюється повністю українською чи англійською мовами!

1. Назва роботи великими літерами.
2. Ініціали і прізвища авторів.
3. Вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника,
4. Повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу,
5. вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри,
6. Текст тез,

Приклад:
ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ В ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТЕНЗИВНИМ СИНДРОМОМ
Синиця Ю.П.
Науковий керівник: д.мед.н., проф. Никула Т. Д.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2
(зав. каф. – д.мед.н. В. Є. Кондратюк)
м. Київ, Україна

Example:
VIOLATION OF LIPID METABOLISM ASSOCIATED WITH GOUTY ARTHRITIS AND ASYMPTOMATIC HYPERURICEMIA
Y. Karmazin
Scientific supervisor: Karmazina O.M., PhD
National O.O.Bohomolets Medical University
Department of propedeutics of internal medicine
Head of department – Kondratiuk V.Ye. MD, phD
Kyiv, Ukraine

Надішліть нам повідомлення!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search